Clubul Sportiv Municipal Bacău

PROCES – VERBAL SELECTIE DOSARE

Încheiat cu ocazia desfășurarii activității de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul din data de 18.12.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier 1.
Comisia de examinare, constituită în baza Hotararii nr. 5 din 20.11.2019 a Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Bacau, a desfățurat, la data de 12.12.2019, activitatea de selecție a dosarelor, conform H.G. nr. 286/2011 pentru concursul din data de 18.12.2019.
Pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier 1, s-au depus 3 dosare:
I. Nechita Oana-Alexandra, absolventă a Universitatii George Bacovia din Bacău, profilul Facultatea de Economie a Afacerilor.
Dosarul cuprinde:

Cerere de înscriere la concurs;
Curriculum vitae;
Cazier judiciar
Copie Carte de identitate;
Copie certificate de divorț
Copie Diploma de licenta și certificate competențe Lingvistică Endleză
Copie Carnet de Muncă;
Adeverință vechime muncă Telekom SA
Adeverință vechime muncă Best Division Group
Adeverinta medicala;
Declarație

Comisia declara dosarul candidatei admis pentru participare la concursul pentru ocuparea postului de consilier 1.
II. Arva Petronela-Alina, absolventă a ”Vasile Alecsandri” din Bacău, profilul Facultatea de Științe Economice.
Dosarul cuprinde:

Copie Carte de identitate;
Copie Certificat de Naștere
Copie Certificat căsătorie
Copie Diploma de licenta;
Copie Dipllomă Bacalaureat
Raport salarial – REVISAL
Adeverință vechime muncă,
Adeverinta medicala;
Certificat de Cazier
Curriculum vitae;
Cerere de înscriere la concurs;

Comisia declara dosarul candidatei respins pentru participare la concursul pentru ocuparea postului de consilier 1 deoarece nu reiese din actele depuse de către candidată condițiile de vechime în muncă în specialitea studiilor necesare ocupării postului de consilier 1A.

III. Tronariu Marius Constantin , absolventă a Universitatatea Tehnică ”Gheorghe Asachi ”din Iași, Facultatea de Construcții de Mașini
Dosarul cuprinde:
Cerere de înscriere la concurs;
Copie Carte de identitate;
Curriculum vitae;
Copie decizie de vechime
Copie Adeverință echivalare funcții militare-civile
Copie Diploma de licenta;
Declarație pe proprie raspundere Cazier judiciar,
Cazier judiciar
Adeverință Medicală
Declarație

Comisia declara dosarul candidatului admis pentru participare la concursul pentru ocuparea postului de consilier 1.

Nu au fost inregistrate alte inscrieri.

Scroll to top