Clubul Sportiv Municipal Bacău

Proces verbal probă scrisă – concurs Consilier 1

Încheiat cu ocazia probei scrise la examenul din data de 18.12.2019, ora 10.00, pentru ocuparea postului de Consilier  I la Clubul Sportiv  Municipal Bacau.

Comisia de concurs, constituita in baza Hotararii nr. 5 din 20.11.2019, s-a întrunit in data de 18.12.2019, in vederea desfasurarii probei scrise, pentru ocuparea postului de Consilier  I la Clubul Sportiv  Municipal Bacau.

Candidata admisă în urma procesului verbal de selecție a dosarelor a fost identificată pe baza cărții de identitate.

Domnul   Tronariu Marius Constantin, nu s-a mai prezentat  la examen, acesta anunțîndu-ne telefonic în data de 16.12.2019 că nu mai participă la examen.

Comisia a pregatit doua variante de intrebari, punctate astfel incat la fiecare dintre ele sa rezulte un punctaj de 100 de puncte/total.

Pentru examenul de Consilier  I doamna  Nechita Oana-Alexandra a ales Varianta 1.

Dupa deschiderea plicului si citirea subiectelor, candidata a fost intrebată daca are obiectiuni sau neclaritati, apoi i s-a adus la cunostinta punctajul stabilit pentru fiecare subiect si timpul maxim al probei, respectiv 2 ore.

Proba scrisa s-a desfasurat fara probleme , candidata semnand in borderoul de depunere a lucrarii scrise in momentul predarii acesteia.

Dupa proba scrisa, comisia de examinare s-a intrunit pentru corectarea lucrarii si, conform borderoului de notare, Anexa la prezentul proces verbal, s-a obtinut urmatorul rezultat:

Domna  Nechita Oana-Alexandra – 77,3  puncte , Admisă probă interviu       

Nu s-au inregistrat probleme . Candidata a fost anunțată telefonic și prin afișaj la sediul institutiei despre rezultatul probei scrise. Candidata admisă la interviu a fost anunțată

prin afisaj la sediul institutiei si telefonic despre data, locul si ora desfășurării interviului.

Scroll to top