Clubul Sportiv Municipal Bacău

Anunt suspendare concurs economist gradul 1A

Având în vedere Comunicarea UAT Bacău cu nr. 131419 / 04.05.2021 cu privire la înregistrarea pe rolul Tribunalului Bacau, Sectie a II-a Civilă și Contencios Administrativ și Fiscal referitor a Dosarului nr. 1148 / 110/2021, aflat pe fond, privind anularea actului emis de autorități publice locale, înregistrată la instituția noastră nr. 1582 / 13.05.2021 ora,...

Clubul Sportiv Municipal Bacău

Anunt – rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de economist gradul 1A

La proba selecției dosarelor privind ocuparea postului vacant de Economist 1A la Club Sportiv Municipal Bacau. In urma verificarii dosarelor depuse la concursul de recrutare pentru ocuparea postului – Economist 1A in data de 13.04.2021 ora 10,00 la, situatia se prezinta astfel: Nr. 1368 / 26.04.2021 – Admis concurs Nr. 1381 / 26.04.2021 – Admis...

Clubul Sportiv Municipal Bacău

Anunt – scoatere la concurs post vacant

Clubul Sportiv Municipal Bacău, Judetul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, personal contractual pe perioadă nedeterminată, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei, în data de 09 aprilie2021, ora 10:00 – proba scrisă şi 13 aprilie 2021, ora 10:00 – proba practică, ora 11:00 interviul,...

Clubul Sportiv Municipal Bacău

Vouchere pentru copii la achizitionarea de echipamente sportive

Guvernul a aprobat in sedinta de joi, 3 septembrie 2020, la initiativa Ministerului Tineretului si Sportului, Ordonanta de Urgenta nr. 157 pentru acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta. Prin Ordinul Ministrului Tineretului si Sportului nr. 1199/15.09.2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr....

Clubul Sportiv Municipal Bacău

PROCES – VERBAL SELECTIE DOSARE

Încheiat cu ocazia desfășurarii activității de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul din data de 18.12.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier 1. Comisia de examinare, constituită în baza Hotararii nr. 5 din 20.11.2019 a Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Bacau, a desfățurat, la data de 12.12.2019, activitatea de selecție a...Citiți mai departe

Scroll to top