Clubul Sportiv Municipal Bacău

Anunț

Clubul Sportiv Municipal Bacău organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, personal contractual pe perioadă nedeterminată, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei, în data de 18 decembrie 2019, ora 1000 – proba scrisă şi 23 decembrie 2019, ora 1000 – interviul, la sediul din str. Letea nr. 17, Bacău.
Denumirea postului:
– Consilier I – (nr. posturi – 1) post contractual pe perioadă nedeterminată. Conditii specifice de participare la concurs:
 nivel studiilor: superioare;
 vechime în specialitea studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani şi 6 luni.
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului (inclusiv bibliografia) se pot obţine de la sediul Clubului Sportiv Municipal Bacău, str. Letea, nr.17 sau pe site-ul clubului www.csmbacau.ro.
Relatii suplimentare se pot obţine la telefon 0234 586 480 sau pe mail-ul clubului contact@csmbacau.ro.
În vederea participarii la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs în termen de 10 zile lucratoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 9.12.2019, ora 14.00.

bibliografie: aici

Scroll to top