Clubul Sportiv Municipal Bacău

Anunt – selectia dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de economist gradul 1A

La proba selecției dosarelor privind ocuparea postului vacant de Economist 1A la Club Sportiv Municipal Bacau.

In urma verificarii dosarelor depuse la concursul de recrutare pentru ocuparea postului – Economist 1A in data de 29.09.2021 ora 10,00 situatia se prezinta astfel:

  • Nr. 2873 / 16.09.2020 – Admis concurs
  • Nr. 2879 / 17.09.2021 – Admis concurs
  • Nr. 2880 / 17.09.2021 – Admis concurs
  • Nr. 2881 / 17.09.2021 – Respins concurs

Nu s-au prezentat situații de incompatibilitate între membrii comisiei de concurs și candidați.
Candidații nemulțumiți pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării prezentului anunt

Proba scrisa va avea loc in data de 29.09.2021, incepand cu ora 10.00 la sediul clubului din str. Milcov nr. 1, candidatii se vor prezenzenta la ora 9.50 cu cartea de identitate.

Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de economist gradul 1A

– format pdf ->
Scroll to top