Clubul Sportiv Municipal Bacău

Anunt – scoatere la concurs post vacant

Clubul Sportiv Municipal Bacău, Judetul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, personal contractual pe perioadă nedeterminată, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei, în data de 09 aprilie2021, ora 10:00 – proba scrisă şi 13 aprilie 2021, ora 10:00 – proba practică, ora 11:00 interviul, la sediul din str. Milcov nr.1, Bacău.
Denumirea postului: – Economist grad profesional IA – (nr. posturi – 1)

Conditii specifice de participare la concurs:

  • nivel studiilor: superioare;
  • vechime în specialitea studiilor necesare ocupării postului: 6 ani şi 6 luni.

Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului (inclusiv bibliografia) se pot obţine de la sediul Clubului Sportiv Municipal Bacău, relatii suplimentare la telefon 0756.042.464 și mail contact@csmbacau.ro.
În vederea participarii la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs în termen de 10 zile lucratoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 30.03.2021, ora 14.00.

Anunt – Documente & Bibliografie

– format pdf ->

Anunt – Amanare concurs – Economist I A

– format pdf ->

Scroll to top