Clubul Sportiv Municipal Bacău

Anunt – rezultate proba scrisa – Economist 1A – 2021

La proba scrisa din cadrul concursului privind ocuparea postului vacant de Economist 1A la Club Sportiv Municipal Bacau.

In urma verificarii lucrarilor scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de Economist 1A, organizat in data de 29.09.2021 ora 10,00 la sediul Club Sportiv Municipal Bacau , s-au obtinut urmatoarele rezultate

  • Nr. 2873 / 16.09.2020 – 28 puncte, Respins
  • Nr. 2879 / 17.09.2021 – 91,67 puncte, Admis
  • Nr. 2880/ 17.09.2021 – 4,5 puncte, Respins

Nu s-au prezentat situații de incompatibilitate între membrii comisiei de concurs și candidați.
Candidații nemulțumiți pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișarii prezentului anunt.

Proba practica și interviul vor avea loc in data de 06.10.2021, incepand cu ora 10:00, proba practica și interviul la ora 11:00 la sediul clubului din str. Milcov nr. 1, candidatii se vor prezenta la ora 9:50 cu cartea de identitate.

Anunt – rezultate proba scrisa – Economist 1A – 2021

– format pdf ->
Scroll to top