Clubul Sportiv Municipal Bacău

Anunt – concurs post vacant – economist

Clubul Sportiv Municipal Bacău, Judetul Bacau, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, personal contractual pe perioadă nedeterminată, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei, în data de 29 septembrie 2021, ora 10:00proba scrisă şi 06 octombrie 2021, ora 10:00 proba practică, ora 11:00 interviul, la sediul din str. Milcov nr.1, Bacău.
Denumirea postului:
Economist grad profesional IA– (nr. posturi – 1)

Conditii specifice de participare la concurs:

  • Nivel studiilor: superioare;
  • vechime în specialitea studiilor necesare ocupării postului: 6 ani şi 6 luni.

Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului (inclusiv bibliografia) se pot obţine de la sediul Clubului Sportiv Municipal Bacău, relatii suplimentare la telefon 0756.042.464 si mail contact@csmbacau.ro.
În vederea participarii la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs în termen de 10 zile lucratoare de la data afişării anunţului, respectivpână la data de 17.09.2021, ora 14:00.


Anunt – Documente & Bibliografie

– format pdf ->

Scroll to top