Clubul Sportiv Municipal Bacău

Anunț: Concurs ocupare post – Economist grad profesional 1A

Clubul Sportiv Municipal Bacău organizează concurs pentru  ocuparea următorului post vacant, personal contractual pe perioadă nedeterminată, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei, în data de 12 noiembrie 2019, ora 1000   proba scrisă şi  15 noiembrie 2019, ora 1000 – proba practică, ora 11,00   interviul, la sediul din str. Letea nr. 17, Bacău.

Denumirea postului:

  • Economist grad profesional IA – (nr. posturi – 1) post contractual pe perioadă nedeterminată.

  Conditii specifice de participare la concurs:

      • nivel studiilor: superioare;
      • vechime în specialitea studiilor necesare ocupării postului:  6 ani şi 6 luni.

Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului (inclusiv bibliografia) se pot obţine de la sediul Clubului Sportiv Municipal Bacău, relatii suplimentare la telefon 0234 586 480 si mail contact@csmbacau.ro.

În vederea participarii la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs în termen de 10 zile lucratoare de la data afişării anunţului, respectiv până la  data de 29.10.2019, ora 14.00.

Bibliografie aici.

Scroll to top